Word een expert in het aanpakken van onveiligheid in thuissituaties

Vol vertrouwen aan de slag met vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld

Meld jezelf of uw organisatie nu aan voor HET online programma over effectief signaleren, rapporteren, handelen volgens de meldcode en zorgen bespreekbaar maken!

✔️ Speciaal voor alle professionals in het onderwijs, de kinderopvang en de sector zorg en welzijn

Waarom dit online programma?

Huiselijk geweld, waaronder kindermishandeling, is de meest voorkomende vorm van geweld in Nederland. Niet alleen fysieke vormen van geweld, maar vooral ook verwaarlozing, psychische  mishandeling en seksueel geweld. De slachtoffers ondervinden vaak langdurig psychische, sociale en medische gevolgen en dit duurt, zonder goede begeleiding, vaak een mensenleven lang.

“Jaarlijks zijn circa 200.000 volwassenen en 119.000 kinderen slachtoffer van een of meerdere vormen van huiselijk geweld of kindermishandeling”

Anders dan bij andere geweldsvormen zijn bij huiselijk geweld en kindermishandeling slachtoffers en plegers in relationele zin vaak afhankelijk en dus loyaal aan elkaar. Dit maakt het lastig om de spiraal van geweld daadwerkelijk te doorbreken. Sociale professionals en hun organisaties kunnen een belangrijke rol spelen in het doorbreken en stoppen van onveiligheid en geweld!

Mijn naam is Florieke Stofmeel en als eigenaar van trainingsbureau FlexFlow zet ik me al meer dan 10 jaar actief in als trainer, teamcoach en adviseur op het gebied van het aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Vanuit mijn werkervaring in de Jeugdzorg en GGZ heb ik van dichtbij mogen meemaken hoe onveilig het kan zijn in thuissituaties. Wat de langdurige gevolgen daarvan kunnen zijn en hoe lastig het is voor professionals om de onveiligheid en het geweld duurzaam te stoppen.

Mijn missie: “Elk kind en volwassene veilig laten (op)groeien en ontwikkelen”

Nicky Westerhof

Stichting Bretels

Florieke is een fijne en warme persoonlijkheid. Ze is recht door zee, duidelijk en durft te zeggen waar het op staat. Tegelijkertijd creëert ze een hele veilige omgeving.

Met dit online programma wil ik zoveel mogelijk sociale professionals en hun organisaties bruikbare kennis, concrete tips en praktische vaardigheden aanleren.

“Vol vertrouwen, motivatie en met lef aan de slag in het aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld”

Om zoveel mogelijk professionals en hun organisatie praktische kennis, tips en vaardigheden aan te leren, heb ik dit online programma ontwikkeld. Na afloop van het programma is de sociaal professional in staat om vol vertrouwen aan de slag te gaan met signaleren, handelen en het bespreekbaar maken van vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld.

Martine Hoeks

Casemanager WMO gemeente Den Haag

Florieke is een enthousiaste, energieke en deskundige trainster. Het was leerzaam, theorie werd afgewisseld met oefeningen die mij nog lang zullen bijblijven.

Wanneer is dit programma echt iets voor jou of uw organisatie?

Werk jij / uw organisatie met kinderen, volwassenen, gezinnen en/of familiesystemen?

Wil jij / uw organisatie zich inzetten voor veiligheid in thuissituaties?

Weet je / Weten uw medewerkers niet goed wat te doen bij vermoedens van kindermishandeling en/of huiselijk geweld?

Ben je / Zijn uw medewerkers toe aan het ontvangen van bruikbare kennis, praktische tips en vaardigheden over effectief signaleren en rapporteren?

Wil je / Willen uw medewerkers meer weten hoe te handelen volgens de stappen uit de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling?

Wil je / Wilt uw organisatie wat doen bij zorgelijke signalen, maar houden persoonlijke belemmeringen en angsten jou/hen tegen?

Eigenlijk te druk en te weinig tijd voor scholing, maar wil je jezelf / u als organisatie zich wel inzetten voor het welzijn en de veiligheid van kinderen en volwassenen?

Inhoud van het programma

In 5 modules leer je / uw medewerkers op een interactieve manier alles over:

✔️ Effectief en feitelijk signaleren

✔️ Objectief rapporteren en goede dossiervorming

✔️ Het onderzoeken en aanpakken van persoonlijke belemmeringen en angsten

✔️ Handelen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

✔️ Inzetten van het afwegingskader en de drie meldnormen

✔️ De werkwijze van Veilig Thuis en hoe optimaal samen te werken

✔️ Goede gespreksvoering met behoud van relatie

✔️ Zorgen bespreekbaar maken, waardoor het bewustzijn bij de ander op aan gaat

Bij dit programma zit een digitaal werkboek boordevol handige tips en praktische oefeningen om meteen met het geleerde aan de slag te kunnen gaan. Via de digitale leeromgeving heb je / uw medewerker toegang tot een heleboel extra informatie en bruikbare samenvattingen per module.
Bovendien kan het programma geheel in eigen tijd gevolgd worden; jij / uw medewerker bepaalt zelf wanneer de modules te volgen en de oefeningen te maken.
En tot slot: iedere inschrijving krijgt één jaar lang toegang tot een eigen account en kan de modules zo vaak bekijken als zij wil.

Mirelle Baak

Intern begeleider basisschool Haarlem

Florieke brengt de training helder en duidelijk. Ze geeft veel bruikbare voorbeelden die goed te gebruiken zijn in de praktijk.

Volg nu ons online programma!

Wat levert het online programma van 5 modules jou / uw organisatie allemaal op:

✔️ Concrete kennis en handvatten om effectief te kunnen signaleren

✔️ 10 gouden tips om objectief te signaleren en rapporteren

✔️ Bewustwording van persoonlijke handelingsverlegenheid en dilemma’s

✔️ Ideeën om persoonlijke belemmeringen en angsten aan te pakken

✔️ Kennis van de stappen en de meldnormen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

✔️ Weten hoe het afwegingskader van jouw / jullie beroepsgroep toegepast kan worden in de praktijk

✔️ Geleerd hoe signalen van onveiligheid te taxeren

✔️ Veel praktische handvatten voor goede gespreksvoering rondom delen van zorgen

✔️ 5 gouden tips om zorgen bespreekbaar te maken

✔️ Talloze oefeningen om direct toe te passen in de praktijk, ook samen met collega’s

✔️ Motivatie, kennis en lef om effectief te handelen bij onveiligheid

✔️ Het geleerde direct toepassen binnen eigen team of organisatie

✔️ Een actieplan om aan de slag te gaan met het onderwerp aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de eigen werkomgeving

Help je mee om elk kind en volwassene veilig te laten (op)groeien en ontwikkelen?
Schrijf je / uw organisatie dan nu in!

Al vanaf €47
per medewerker