Projecten

Hieronder staan een aantal voorbeeld verandertrajecten benoemd, waarbij er gewerkt is vanuit het organisatieprincipe Samensturing.

Samen Sturen

Thuiszorg Verian Afdeling JGZ

Hulpvraag: Vanuit de doelstellingen en de JGZ visie 2016 lag er de wens om de professional meer in haar kracht te zetten. Daarnaast waren er sinds juli 2016 organisatiewijzigingen…

Lees verder

Samen Kunnen Groeien

Stichting Kinderopvang Gorinchem, medewerkers, MT, directie

Hulpvraag: Aan drie externe trainers, waaronder FlexFlow, is gevraagd om hun krachten te bundelen en samen te zorgen dat de vier kernwaarden van SKG geïmplementeerd worden binnen de organisatie.

Lees verder

Samenwerken aan een veilige leeromgeving

CSG Jan Arentsz, docenten afdeling VMBO

Hulpvraag: In het kader van verdere professionalisering van het team docenten/mentoren, was er behoefte aan een training over het aanleren van gesprekstechnieken met leerlingen en ouders, het creëren van…

Lees verder