Samen Kunnen Groeien

Stichting Kinderopvang Gorinchem, medewerkers, MT, directie

Terug naar overzicht
Tijdsduur: 2017 - heden
Sector: Kinderopvang
Diensten: Training, Dialoogsessie, Coaching MT

Hulpvraag:
Aan drie externe trainers, waaronder FlexFlow, is gevraagd om hun krachten te bundelen en samen te zorgen dat de vier kernwaarden van SKG geïmplementeerd worden binnen de organisatie. Doel van het project Samen Kunnen Groeien is het creëren van een veilige aanspreekcultuur, waarbij de medewerkers in hun kracht gezet worden en hun professionele identiteit kennen. Kunnen samenwerken en verbinding op diverse lagen aangaan, om samen te werken aan de kwaliteit van de organisatie.

Werkwijze:

Resultaten (tot heden):

 

"Florieke is een zeer bevlogen trainer, zij is creatief & inspirerend. In dit project laat zij medewerkers groeien in hun functie, zodat zij hun rol en verantwoordelijkheid pakken in een veilige aanspreekcultuur."

Miranda Denekamp, Staf medewerker SKG