Samen Sturen

Thuiszorg Verian Afdeling JGZ

Terug naar overzicht
Tijdsduur: 8 maanden (2016- 2017)
Sector: Jeugdgezondheidzorg
Diensten: Training / Dialoogsessie / Coaching

Hulpvraag:
Vanuit de doelstellingen en de JGZ visie 2016 lag er de wens om de professional meer in haar kracht te zetten. Daarnaast waren er sinds juli 2016 organisatiewijzigingen van toepassing in verband met de overname van 60% van de afdeling. Dit maakte dat er een grote versnelling moest plaatsvinden naar meer zelfsturing en regelruimte.
Wens vanuit het management was dat de medewerkers de missie en visie van de organisatie actief gingen uitdragen, en dat zij in toenemende mate zelf keuzes gingen maken en verantwoordelijkheid voor de uitvoering van zorg.

Vérian JGZ heeft gevraagd aan FlexFlow om dit proces te begeleiden, waarbij FlexFlow de samenwerking heeft gezocht met Saminc, met Samensturing als methodische onderlegger.

Werkwijze:

Resultaat:

Kernboodschap van manager Roswitha Heitbrink: “Ga starten, maak fouten, werk vraaggericht, op maat, doe het samen en zie de harde resultaten!”

"Naar de teams toe was en is Florieke een top coach. Met veel geduld en een dosis enthousiasme en vaardigheden heeft ze de medewerkers geraakt en mee gekregen in het proces"

Roswitha Heitbrink; manager Jeugd & Welzijn Vérian