Verandertrajecten

Heeft u ook een verandervraagstuk op het gebied van:

FlexFlow helpt uw team/organisatie graag om het verandervraagstuk samen onder de loep te nemen en een maatwerk leer- en verandertraject op te maken, om zo te komen tot een duurzame cultuurverandering.

Bekijk mijn projecten

Verandertrajecten vanuit  Samensturing als organisatieprincipe 

Zelfsturing of Zelforganiserend, een hype maar werkt het wel?!
Inmiddels weten we dat het niet zaligmakend is, omdat belangrijke elementen in het ‘Samen één organisatie zijn’ overgeslagen of verwaarloosd worden vanuit het grote ideaal van autonomie. Dit met als gevolg verwaarloosde teams, ziekteverzuim en het heroveren van hiërarchische structuren.

Samensturing = Gelijkwaardigheid

Samensturing als organisatieprincipe is ontwikkeld als een veranderfilosofie die juist deze problemen adresseert. Samensturing komt tot stand wanneer mensen op verschillende organisatielagen, vanuit een gezamenlijke missie en doelen, zich door essentiële dialogen verbinden in een betekenisvol proces, dat zich kenmerkt door:

Kernprincipes van Samensturing als organisatieprincipe

 

Florieke Stofmeel is sinds 2017 als master Samensturing aangesloten bij het kennisplatform Saminc.
Zie voor meer informatie over samensturing en ons kennisplatform: www.saminc.nl