Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Kennis, vaardigheden en praktische tools om je rol als aandachtsfunctionaris binnen je eigen organisatie bekwaam uit te kunnen, willen en durven voeren

Terug naar overzicht
Tijdsduur: Totale training (6 modules): 36,5 uur (19,5 lesuren en 17 zelfstudie).
Prijs: € 5.850 (6 modules, incl acteurskosten) - maximaal 12 deelnemers.

Doel van de training:

Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is.
Per 1 januari 2019 zijn er wettelijke aanpassingen gekomen in de meldcode. Professionals dienen vanaf toen, naast het toepassen van de meldcode stappen ook verplicht te gaan werken met een afwegingskader. Tevens is de werkwijze van Veilig Thuis veranderd vanaf januari 2019.
Om de implementatie en borging van een meldcode goed te laten verlopen, heeft de overheid geadviseerd om binnen organisaties minimaal één aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen.
De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie en borging van de meldcode en daarmee de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

De training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling geeft je voldoende kennis, vaardigheden en praktische tools om je rol als aandachtsfunctionaris binnen je eigen organisatie bekwaam uit te voeren.

De training bestaat uit 6 modules (3 dagen) en wordt alleen in-company aangeboden:

  • Samen met de opdrachtgever wordt vooraf bepaald hoeveel modules er aangeboden worden.
  • Minimale eis om in aanmerking te komen voor een certificaat: 4 van de 6 modules volgen.

Inhoud van de training (totaal 6 modules, 3 dagen)

Module 1: Vormen, Signaleren en Rol en Taken van de aandachtsfunctionaris

Module 2: Meldcode en Afwegingskader, Oefenen met eigen casuïstiek en Meldcode organisatie of teamplan opstellen

Module 3: Objectief versus subjectief, Oefenen met eigen casuïstiek, Samenwerking met Veilig Thuis (en ketenpartners), Positioneren als aandachtsfunctionaris

Module 4: Coaching van collega’s in gebruik meldcode: kennis overbrengen, motiveren en adviseren (inclusief oefenen met trainingsacteur)

Module 5: (Zorg)gesprekken oefenen met ouders, cliënten en/of diens gezinsleden
(inclusief oefenen met trainingsacteur)

Module 6: Gevolgen langdurige stress, Trauma sensitief werken, Presenteren van de Meldcode team/organisatie plannen, Transfer naar de praktijk

Resultaten van de training:

Werkwijze:

De training is interactief en wordt up-tempo gegeven.
Er zullen praktische oefeningen zijn die afgewisseld worden met theorie, filmfragmenten en momenten van reflectie. Er zullen tussendoor praktische huiswerkopdrachten gegeven worden, die direct binnen de organisatie gebruikt kunnen worden.
In de vierde en vijfde module van de training wordt er gebruik gemaakt van een trainingsacteur, die dient als levend lesmateriaal. Er zullen diverse (zorg)gesprekken geoefend worden met cliënten, ouders, collega’s, middels diverse gespreksmodellen.

Neem direct contact op