Training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

Kennis, vaardigheden en praktische tools om je rol als aandachtsfunctionaris binnen je eigen organisatie bekwaam uit te voeren

Terug naar overzicht
Tijdsduur: 5 dagdelen (totaal 15,5 uur)
Prijs: € 3.950 (in-company) incl acteurskosten

Doel van de training:

Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in werking getreden. Huiselijk geweld en kindermishandeling zijn een hardnekkig probleem dat niet altijd zichtbaar is.
Per 1 januari 2019 zijn er wettelijke aanpassingen gekomen in de meldcode. Professionals dienen vanaf toen, naast het toepassen van de meldcode stappen ook verplicht te gaan werken met een afwegingskader. Tevens is de werkwijze van Veilig Thuis veranderd vanaf januari 2019.
Om de implementatie en borging van een meldcode goed te laten verlopen, heeft de overheid geadviseerd om binnen organisaties minimaal één aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling aan te stellen.
De aandachtsfunctionaris heeft een belangrijke rol bij de implementatie en borging van de meldcode en daarmee de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld.

De 2,5 daagse training aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling geeft je voldoende kennis, vaardigheden en praktische tools om je rol als aandachtsfunctionaris binnen je eigen organisatie bekwaam uit te voeren.

Inhoud van de training:

Dagdeel 1: Vormen, Signaleren en Taken en rol van de aandachtsfunctionaris

Dagdeel 2: Implementatieplan, Positioneren van de aandachtsfunctionaris, Meldcode en Afwegingskader

Dagdeel 3: Omgaan met waarden en normen, Samenwerking ketenpartners, Partnergeweld

Dagdeel 4: Zorggesprekken voeren met acteur

Dagdeel 5: Presenteren meldcode implementatieplannen, Coaching van collega’s als aandachtsfunctionaris, Tranfer naar de praktijk

Resultaten van de training:

Werkwijze:

De training is interactief; er zullen praktische oefeningen zijn die afgewisseld worden met theorie, filmfragmenten en momenten van reflectie. Er zullen tussendoor praktische huiswerkopdrachten gegeven worden, die direct binnen de organisatie gebruikt kunnen worden.
In het vierde dagdeel van de training wordt er gebruik gemaakt van een trainingsacteur. Tijdens dit dagdeel zullen zorggesprekken met cliënten, ouders, collega’s worden geoefend volgens diverse gespreksmodellen.

Neem direct contact op