Trainingsaanbod

Om te komen tot duurzame veiligheid in gezinnen, verzorgt FlexFlow onderstaande trainingen op het gebied van aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Training Werken met de meldcode

 • aanpak (ex)partnergeweld en kindermishandeling
 • effectief signaleren van geweldssituaties
 • handelen volgens de stappen van de meldcode
 • laatste ontwikkelingen op het gebied van de meldcode

Duur: 1 dagdeel van 3,5 uur

Training Veiligheid in gezinnen

 • aanpak (ex)partnergeweld en kindermishandeling
 • objectief signaleren van geweldssituaties
 • handelen volgens de stappen van de meldcode
 • laatste ontwikkelingen op het gebied van de meldcode
 • effectief zorggesprekken voeren
 • confrontatie met behoud van relatie
 • optimaal samenwerken met ketenpartners

Duur: 2 dagdelen, totaal 7,5 uur

Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties voor lokale teams

 • basiskennis geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • juridische positie sociale (wijk en jeugd) teams
 • analyse maken van veiligheidssituaties, professionele oordeelsvorming
 • veiligheidsplannen opstellen, hulpverlening en herstel
 • gespreksvoering

Duur: 5 dagdelen, totaal 20 uur

Training aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld

 • taken van de aandachtsfunctionaris
 • aanpak (ex)partnergeweld en kindermishandeling
 • objectief signaleren van geweldssituaties
 • handelen volgens de stappen van de meldcode en de laatste ontwikkelingen hierin
 • veiligheid wegen/risicotaxatie maken
 • effectief zorggesprekken voeren
 • optimaal samenwerken met ketenpartners
 • zorggesprekken oefenen met acteur
 • aan de slag met eigen casuïstiek
 • coachende overdracht naar collega’s
 • plan van aanpak opstellen voor borging van de meldcode binnen de organisatie

Duur: 5 dagdelen, totaal 17,5 uur

Training Effectief zorggesprekken voeren

 • zorg delen met behoud van relatie
 • optimale communicatie met ouders/verzorgers
 • motiverende gesprekstechnieken
 • zorggesprekken oefenen met acteur
 • aan de slag met eigen casuïstiek

Duur: 1 a 2 dagdelen, van 3,5 of 7 uur