Trainingsaanbod

“Elk kind en volwassene veilig te laten (op)groeien en ontwikkelen”
Doe je mee met het vergroten van deze missie?!

Om hiertoe te komen is het belangrijk dat sociale professionals leren om als team en organisatie de spiraal van geweld te doorbreken.

FlexFlow biedt een aantal trainingen aan op het gebied van aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld.
Daarnaast wordt er maatwerk geboden voor jouw team of organisatie.

Neem gerust contact met me op!

 

Training Werken met de meldcode

 • Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling
 • Willen, Kunnen, Durven signaleren en handelen
 • Effectief signaleren en rapporteren
 • Handelen volgens de stappen van de meldcode en het afwegingskader
 • Werkwijze Veilig Thuis

Duur: 1 dagdeel van 3,5 uur

Training aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

 • Wat is huiselijk geweld en kindermishandeling aanpak
 • Willen, Kunnen en Durven signaleren en handelen
 • Objectief signaleren en rapporteren
 • Handelen volgens de stappen van de meldcode, de meldnormen en het afwegingskader
 • Laatste ontwikkelingen op het gebied van de Wet meldcode
 • Werkwijze Veilig Thuis
 • Aan de slag met casuïstiek en vraagstukken uit de praktijk
 • Effectief zorggesprekken voeren
 • Optimaal samenwerken met ketenpartners

Duur: 2 dagdelen, totaal 7 uur

Training aanpak geweld in afhankelijkheidsrelaties voor lokale teams

 • Basiskennis geweld in afhankelijkheidsrelaties
 • Juridische positie sociale (wijk en jeugd) teams
 • Analyse maken van veiligheidssituaties, professionele oordeelsvorming
 • Veiligheidsplannen opstellen, hulpverlening en herstel
 • Gespreksvoering

Duur: 5 dagdelen, totaal 20 uur

Training aandachtsfunctionaris aanpak huiselijk geweld

 • taken van de aandachtsfunctionaris
 • aanpak (ex)partnergeweld en kindermishandeling
 • objectief signaleren van geweldssituaties
 • handelen volgens de stappen van de meldcode en de laatste ontwikkelingen hierin
 • veiligheid wegen/risicotaxatie maken
 • effectief zorggesprekken voeren
 • optimaal samenwerken met ketenpartners
 • zorggesprekken oefenen met acteur
 • aan de slag met eigen casuïstiek
 • coachende overdracht naar collega’s
 • plan van aanpak opstellen voor borging van de meldcode binnen de organisatie

Duur: 5 dagdelen, totaal 17,5 uur

Training Effectief zorggesprekken voeren

 • Algemene gesprekstechnieken
 • Gesprekstechnieken rondom zorg delen met behoud van relatie
 • Optimale communicatie met ouders/verzorgers rondom zorgen bespreekbaar maken
 • Motiverende gespreksvoering
 • Diverse gesprekken oefenen met acteur
 • Aan de slag met eigen casuïstiek

Duur: 1 a 2 dagdelen, van 3,5 of 7 uur