Verdiepingstraining Casuïstiek bespreking

Bespreken van casuïstiek uit de praktijk aan de hand van de meldcode

Terug naar overzicht
Tijdsduur: 1 dagdeel van 3,5 uur
Prijs: € 800 (in-company)

Doel van de training:

Professionals die werken met cliënten, kinderen, ouders en/of hun gezinssituatie hebben een belangrijke taak in het (vroegtijdig) signaleren en handelen bij zorgen en vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling.
De verdiepingstraining richt zich op het opfrissen van de kennis over de stappen van de meldcode en het gebruik van het afwegingskader.
Daarnaast wordt er ingespeeld op een zorgvuldige rapportage en gaan we aan de slag met casuïstiek bespreking uit de praktijk. Tevens is er ruimte voor (team)dialoog rondom inzet van de meldcode en het wel of niet melden bij Veilig Thuis.

Inhoud van de training:

Resultaat van de training:

Neem direct contact op