Training Werken met de meldcode

Willen, kunnen, durven signaleren en handelen volgens de meldcode en het afwegingskader

Terug naar overzicht
Tijdsduur: 1 dagdeel van 3,5 uur
Prijs: € 800 (in-company)

Doel van de training:

Professionals die werken met cliënten, kinderen, ouders en gezinssystemen hebben een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren van zorgen over hun cliënten, kinderen en/of hun (gezins-)systeem.
De training richt zich op het willen, kunnen en durven signaleren en handelen van (mogelijk) geweld.
De training speelt in op diverse vormen van huiselijk geweld, deelnemers gaan aan de slag met eigen casuïstiek en leren daarbij de stappen van de meldcode en het afwegingskader van de beroepsgroep toe te passen.

Inhoud van de training:

  • Verschillende vormen, aard en omvang van huiselijk geweld
  • Ervaringsdeskundige aan het woord
  • Mogelijke risicofactoren, beschermende factoren en gevolgen van huiselijk geweld/kindermishandeling
  • Objectief signaleren en registreren bij casuïstiek uit eigen praktijk
  • Handelen volgens de verbeterde meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inzet van het afwegingskader opgesteld voor de beroepsgroep
  • Werkwijze van Veilig Thuis

Resultaat van de training: 

De deelnemers zijn na afloop van de training in staat om effectief te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling, volgens de kaders van de Verplichte Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij hebben ze praktische tools en vaardigheden aangeleerd gekregen, die ze direct kunnen toepassen in de praktijk.

 

Neem direct contact op