Training Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Willen, kunnen, durven signaleren, rapporteren en bespreekbaar maken van (vermoedens van) huiselijk geweld en kindermishandeling

Terug naar overzicht
Tijdsduur: 1 dag van totaal 6 uur
Prijs: € 1.500 (in-company)

Doel van de training:

Professionals die werken met cliënten, kinderen, ouders en gezinssystemen hebben een belangrijke taak in het vroegtijdig signaleren en bespreekbaar maken van zorgen over hun cliënten, kinderen en/of hun (gezins)systeem.
De training richt zich op het willen, kunnen en durven signaleren en handelen van (mogelijk) geweld.
De training speelt in op diverse vormen van huiselijk geweld, deelnemers gaan aan de slag met eigen casuïstiek en het bespreekbaar maken van risico’s en zorgen met cliënten en/of ouders aan de hand van het oefenen met een trainingsacteur.

De deelnemers zijn na afloop van de training in staat om effectief te signaleren en te handelen bij (vermoedens van) huiselijk geweld of kindermishandeling, volgens de kaders van de Verplichte Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarbij hebben ze praktische tools en vaardigheden aangeleerd gekregen, die ze direct kunnen toepassen in de praktijk.

Inhoud van de training:

Resultaat van de training:

Neem direct contact op